Giới thiệu về tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Công ty dược Hadu 79
Giới thiệu về tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Công ty dược Hadu 79
Tầm nhìn: Mục tiêu trước mắt và lâu dài của HADU 79 là xây dựng hệ thống nuôi trồng-nghiên cứu-sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng đầu tư bền ...